شهادت نامه حسین(ع) و شهیدان كربلا

معرفی كتاب «شهادت نامه حسین (ع) و شهیدان كربلا» در برنامه «وطن فارسی»

1401/05/25
|
14:58

كتاب «شهادت نامه حسین(ع) و شهیدان كربلا» اثر «محمدهادی زاهدی» از انتشارات «به نشر» است كه سیر نهضت حسینی را بر اساس كهن‌ترین منابع موجود تشریح كرده است.
نویسنده در این كتاب سیر تاریخی نهضت امام حسین (ع) را بر اساس ده منبع معتبر تاریخی كهن از اغاز ماجرای خلافت یزید تا قیام و حركت امام به سوی كربلا، آورده است .
ویژگی این اثر همان تكیه داشتنش بر قدیمی‌ترین منابع معتبر تاریخی است كه فرصتی برای خواننده پیش می‌آورد تا شباهت‌ها و تفاوت‌های مقاتل را بررسی و كاستی‌هایشان را دریابد.
«محمدهادی زاهدی» نویسنده كتاب در برنامه در گفتگو با برنامه «وطن فارسی» گفت: این كتاب درواقع نوعی مقتل نویسی و تجمیعی از مجموع مقاتل است و واقعه عاشورا را از ابتدا تا انتها مختصر و مفید تشریح میكند.
وی درتوضیح انگیزه نگارش كتابش گفت: در تحقیق كه روی كتاب «مقتل امالی» انجام میدادم متوجه نكاتی در این مقتل شدم كه در سایر مقاتل نبود این بود كه تصمیم گرفتم مقتلی مستند، با بهره گیری و مقایسه و به ه گیری از مقاتل مختلف بنویسم.
وی افزود: در نگارش متن این كتاب همواره كوشیده ام با قلم روان و زبانی همه‌فهم بنویسم و در واقع می توان گفت برای مخاطب عمومی نوشته شده است.
وی همچنین با اشاره به نقل مقتل «شیخ صدوق» یا «ابومخنف» و «شیخ مفید» در كتابش گفت: من مقتل «شیخ صدوق» را به طور كامل آورده ام و تفاوت های موجود در این مقاتل را نیز بیان كرده‌ام و همچنین بعضی پرسشها و برخی شبهاتی كه بسامد بیشتری داشتند را در كتاب پاسخ داده‌ام.
وی همچنین معرفی ابزار جنگی و تیرها و امكانات استفاده شده در جنگ عاشورا و ذكر نام برخی شهدا كه كمتر یاد شده یا مغفول مانده اند را از ویژگی های دیگر كتاب«شهادت نامه حسین(ع) و شهدا كربلا» برشمرد.

دسترسی سریع