صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

تازه ها

در قلمرو فرهنگ

  • زبان فارسی

    زبان فارسی کالا نیست که باب روز یا به گمان برخی « فرهگستان های تک نفره » باید روزآمد شود و واژه های مرده و پوسیده فارسی را به نام نوآوری به کار گیریم که هیچ کس از آن سر در نیاورد ، حتی گاهی خود گوینده !

    1397/09/20

برنامه سازان