صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

تازه ها

در قلمرو فرهنگ

  • افلاطون (بخش دوم)

    دربخش اول از این نوشتار گفته شد که آن دسته از تألیفات افلاطون، که برای تعلیم رسمی شاگردان مکتب او به کار می رفته است،به دست ما نرسیده است.آنچه به دست مارسیده، مجموعه مکالماتی است که برای عموم نوشته است.در این نوشتار این بحث را ادامه میدهیم

    1397/03/01

برنامه سازان