صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

تازه ها

در قلمرو فرهنگ

  • « خطر نوشتن »

    سردبیر سرش را از روی نوشته برداشت ، نگاهی به من کرد و ابروانش را در هم کشید و گفت: این حرف ، حرف بزرگی است. . این حرف را یک بار یک سارق بانک هم بر زبان آورده است. موقعی که قاضی دادگاه از این سارق پرسید : چرا این سرقت را طراحی کردی ؟...

    1397/04/04

برنامه سازان