صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

تازه ها

در قلمرو فرهنگ

  • « عروسی »

    چشمم چطوری کور شد؟ آها، خیلی وقت پیش بود پسر بچه کوچکی بودم با این حال به پدرم کمک می کردم . توی تاکستان داشت خاکها را زیرو رو می کرد خاک ولایت ما سخت و پر سنگ است و باید خیلی مواظبش بود یک سنگ از زیر کلنگ پدرم در رفت و درست توی چشمم خورد .

    1397/04/31

برنامه سازان