صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

تازه ها

برنامه‌ها

در قلمرو فرهنگ

  • نامه ای به خدا

    لنچو مردی بود به زورمندی یک گاو نر . مثل یک حیوان در مزارع کار می کرد ، اما هنوز نامه نوشتن را فراموش نکرده بود . یکشنبه ی آینده ، در سپیده ی سحر ، بعد از اینکه خود را قانع کرد به نوشتن نامه ای که خودش می بایست آن را به شهر می برد...

    1396/12/28

برنامه سازان