صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

تازه ها

در قلمرو فرهنگ

  • قدرت روح

    وجود انسان ترکیبی از جسم و روح است و هر کدام از این دو، ویژگی و شرایط خود را دارند. و در عین حال با هم ارتباط نزدیکی دارند ، از هم تاثیر و تاثر می پذیرند. و تفاوت ها و تمایزهایی هم با یکدیگر دارند.

    1397/06/31

برنامه سازان