صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

تازه ها

در قلمرو فرهنگ

  • « هدیه ی سال نو »

    مادام سوفرنی، فروشنده کلاه‌گیس» با عجله داخل مغازه شد. زنی چاق و میانسال آنجا ایستاده بود. یکی دو دقیقه با حیرت به او نگاه کرد، بعد با آهنگی گرفته پرسید: «خانم موهای مرا می‌خرید»؟ مادام با کنجکاوی نگاهی به گیسوان تازه وارد انداخت.....

    1397/04/25

برنامه سازان