«روش و منش شاعری استاد امیری فیروزکوهی»

علی آبان: امیری فیروزکوهی دو بال انسانیت و ادبیت را با خود داشت.

1400/09/07
|
13:29

علی آبان، نویسنده و پژوهشگر، درگفتگو با برنامه «ققنوس» با موضوع «روش و منش شاعری استاد امیری فیروزکوهی» گفت: امیری فیروزکوهی، شاعر، نویسنده و محقق قوی در دو بعد انسانی و ادبی بود، و درواقع دو بال انسانیت و ادبیات را با خود داشت.
وی همچنین رفت و آمد بزرگان ادب و فرهنگ و علوم دینی با او و گردامدن در منزل او را نشانه روح بزرگ و پذیرندهء اندیشه های گوناگون او دانست و گفت: مضامین شعری امیری فیروزکوهی حِکمی است؛ یعنی همان اصل و اساسی که شعرهای ارزشمند و ماندگار زبان فارسی را نگهداشته است.
وی همچنین افزود: امیری فیروزکوهی از اولین کسانی بود که دغدغه صحبت و تحقیق و بررسی درباره سبک هندی یا بقول خودش سبک اصفهانی را داشت و نگارش 120 صفحه مقدمه در این خصوص در «دیوان سنایی» حاکی از همین تعلق اوست.
وی با اشاره به چاپ شعرهای امیری فیروزکوهی در «نسیم صبا» گفت: شعرهایش معمولا ویژگی های سبک هندی را درخود داشت؛ بویژه در غزل و قصیده که شعرهای کلاسیک محور با زبانی محکم‌ و‌ استوار و مفاهیم ارزنده اند که انسانیت در آن موج میزند.

دسترسی سریع