طوبی زرین

مرتضی اسدی: اضافه شدن بخش "طراحی" در كنار "نقاشی" به جشنواره فجر امسال را به فال نیك میگیریم.

1402/11/30
|
12:52

مرتضی اسدی، مدرس طراحی و نقاشی و عضو هیأت داوری 16مین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر، درگفتگو با برنامه "طوبای زرین" ویژه 16مین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، با تاكیدبر اهمیت هنر "طراحی" گفت: درواقع "طراحی" زمینه اصلی هنر "نقاشی" است، و باید با این مقوله جدی، حرفه‌ای و ویژه نگاه شود، و بررسی جداگانه "طراحی" و "نقاشی" در جشنواره امسال، نشان از "نگاه ویژه" به این هنر است و باید آنرا به فال نیك گرفت.
اسدی با اشاره به كمرنگ بودن بخش "طراحی" در جشنواره گفت: با توجه به اهمیت "طراحی" باید این بخش بصورت جدی برگزار شود، و بررسی جداگانه "طراحی" و "نقاشی" ضرورتی است كه خوشبختانه موردتوجه قرارگرفته است.
وی جای دوسالانه‌های طراحی را در كشور خالی دانست و گفت: "طراحی" زمینه اصلی نقاشی است و باید با این مقوله جدی، حرفه‌ای و سختگیرانه برخوردشود، تا هنرجویان و هنرمندان اصولی و جدی پرورش یابند.
اسدی همچنین با بیان اینكه بیش از هزار اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است، گفت: پس از داوری نهایتا 120 اثر به جشنواره راه یافتند و تلاش ما در داوری این بود كه آثار نو و هنرمندان جدید و جوان در جشنواره قرار گیرند؛ چراكه جشنواره باید جایگاهی برای دیده شدن هنرمندان جوان و آثار نو، و همچنین فرصت خوبی برای رقابت آنها باشد.
اسدی در ارزیابی آثار ارسالی جشنواره گفت: روی هم رفته كیفیت آثار جشنواره خوب بود و ما از هر حركتی كه به منجر به حمایت و ایجاد فرصت رشد جوانان باشد، استقبال می‌كنیم.

دسترسی سریع