رنگ و نقش

علی رسولی: وجود یك "سیاست روان و دائمی" در حوزه "نقاشی" كشور ضروری است.

1402/11/30
|
12:52

علی رسولی، مدرس نقاشی و عضو هیئت داوری بخش نقاشی جشنواره هنرهای تجسمی، درگفتگو با برنامه "طوبای زرین" ویژه 16مین جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: یك "سیاست روان و همیشگی" در حوزه "نقاشی" كشور ضروری است.
وی هنرهای تجسمی را هنرهای "دیرینه و همراه انسان از زمان غارنشینی" عنوان كرد و گفت: متاسفانه علیرغم شمار زیاد هنرستان، دانشكده‌های هنری و مراكز آموزش رسمی و غیر رسمی هنری در كشور، نقاشی در جامعه ما فراگیر نیست، و جشنواره‌ها غالبا درحد همان محفل جشنواره باقی می‌مانند. و این حكایت از ضرورت یك سیاست روان و دائمی در حوزه نقاشی دارد.
رسولی با تاكید بر ضرورت "فرهنگ سازی" و "بسترسازی برای عمومی‌تر كردن هنر نقاشی" در جامعه گفت: لازمه این فرهنگ سازی و بستر سازی، یك "سیاست روان و دائمی" است؛ سیاستی كه در ذیل آن، در كنار فرهنگ سازی، بحث "آموزش نقاشی" بویژه در مدارس، جدی گرفته و اصولی كار شود، و اطلاعات و آموزش‌های عمومی در این زمینه داده شود تا به "فراگیر شدن" این هنر در جامعه كمك كند.
وی همچنین با تاكید بر اینكه "نقاشی" در زندگی ما جاری است اما درك درستی از آن در جامعه نیست گفت: فرهنگ تجسمی بطور ناخودآگاه در زندگی جریان دارد، اما اطلاعات، دانش و درك در مورد آن، آموزش داده نمی‌شود، و یك برنامه دائمی و همیشگی می‌خواهد، تا فرهنگ سازی شود و مخاطب برای این هنر تربیت شود.

دسترسی سریع