معرفی كتاب های حوزه گردشگری مذهبی(زیارتی) در برنامه «كافه كتاب»

كتاب های حوزه گردشگری مذهبی(زیارتی) در برنامه «كافه كتاب» بررسی و معرفی شد.

1401/06/27
|
15:10

محمد رسول تبیك، كارشناس حوزه كتاب، در برنامه «كافه كتاب» انگیزه مذهبی و زیارت را از مهمترین انگیزه های گردشگری در جهان دانست و گفت: گردشگری مذهبی، از قدیمی‌ترین نوع سفر در تاریخ بشر است كه قدمت آن، به قدمت ادیان است و به شكل سازمان یافته اش با مفهوم زیارت شناخته میشود كه در همه ادیان بزرگ، دیده میشود.
وی همچنین موضوع گردشگری مذهبی را بستر مناسبی برای خلق آثار ادبی دانست و گفت: كتابهایی را كه در حوزه گردشگری زیارتی تالیف شده است را میتوان در 6 بخش تقسیم‌بندی كرد:
-كتابهایی كه به مبانی و مفاهیم گردشگری می‌پردازند؛ همچون كتاب «گردشگری مذهبی، ماهیت و مفاهیم»
- كتاب‌هایی كه به جاذبه های گردشگری مذهبی با نگاه جغرافیایی می‌پردازند؛ همچون كتاب «جغرافیای گردشگری با تاكید بر گردشگری زیارتی» كه سعی دارد پیوندهای جغرافیا و گردشگری بویژه زیارت را ارائه دهد.
-مباحث مدیریتی گردشگری زیارتی: همچون كتاب گردشگری دینی و مدیریت زیارت
-كتابهایی كه به بیان منابع دینی و احادیث مختلف در زمینه زیارت پرداخته اند: همچون كتاب« گردشگری زیارت و آموزه های رضوی»
-كتابهایی كه نقش زیارت در توسعه و ترویج گردشگری پرداخته اند.
- سفرنامه ها كه غالبا به موضوع حج و عتبات عالیات پرداخته اند و اطلاعات ارزشمندی درباره ابعاد مختلف زیارت دارند.
وی همچنین سفرنامه های زیارتی را از مهمترین سوژه ها برای نگارش سفرنامه در گستره ادبیات جهانی دانست و گفت: سفرنامه ها از منابع اصلی پژوهش درباره زیارت است و اطلاعات موجود در این سفرنامه ها از نظر جامعه شناسی و تاریخی و ... حائز اهمیت است.
وی تاكید كرد: سفرنامه ها میتوانند خلأ های موجود در حوزه كتابهای تاریخی را پركنند.
وی همچنین زمان قاجار را نقطه عطفی در حوزه سفرنامه نویسی دانست و گفت: سفرنامه ها از قدیم بوده اند؛ چه سفرنامه هایی چون «ابن بطوطه»، « ناصرخسرو» و «عبدالعلی ادیب الملك» از قدیم الایام و چه در زمان معاصرتر «خسی در میقات» و كتاب«بسوی خدا میرویم» نوشته «سید محمود طالقانی» و كتاب«یار كجاست» اثر «رحیم مختومی» كه سفرنامه حج و كتابی ارزشمند است و نیز كتاب «پیاده تا خورشید» اثر «علیرضا قزوه» كه در فضایی شاعرانه و طنازانه نوشته شده است.

دسترسی سریع