تسریع در طرح خانه های بوم گردی ضروری است

نماینده مردم اردكان در مجلس در برنامه در مسیر توسعه رادیو فرهنگ گفت :امروز مهمترین دغدغه و مطالبه ما علاوه بر مقاوم سازی، توسعه مسئله گردشگری از طریق توسعه مسكن روستایی و مقاوم‌سازی خانه های روستایی است.

1401/02/27
|
09:43

محمدرضا دشتی اردكانی نماینده مردم اردكان در مجلس در برنامه در مسیر توسعه رادیو فرهنگ با موضوع «اقدامات مربوط به بنیاد مسكن در راستای توسعه متوازن كشور» گفت: طرح هادی اولین مشكلی است كه در روستاها مطرح است، در زمان مدیریت مهندس نیكزاد اوضاع بهتر شده و مشكلات به تدریج در حال بهبود است، رویكرد روستاها در ایجاد خانه های بوم گردی بسیار خوب است این در حالی است كه گردشگری در دنیا از سوی هتل به سمت خانه های بوم گردی در حال تغییر است بنابراین ما نیز باید به بحث خانه های بوم گردی باید سرعت ببخشیم.

خانه های روستایی باید مقاوم سازی شود
عضو كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات كشور، با تاكید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح هادی و اعطای وام و تسهیلات در مناطق روستایی گفت: امروزه رویكرد روستاها در بحث بوم گردی افزایش یافته و گردشگری در دنیا و كشورمان از سمت هتل های چند ستاره، به سمت بوم گردی میرود؛ از این رو باید در اجرای طرح هادی و مقاوم‌سازی خانه های روستایی و اعطای وام سرعت بیشتری داشته باشیم تا این فرصت مغتنم و بازار گردشگری را از دست ندهیم.
وی همچنین تصریح كرد:امروز مهمترین دغدغه و مطالبه ما علاوه بر مقاوم سازی، توسعه مسئله گردشگری از طریق توسعه مسكن روستایی و مقاوم‌سازی خانه های روستایی است.

دسترسی سریع