هفت کوچه شنبه،دوشنبه،پنج شنبه و جمعه از ساعت 09:00 به مدت حدود 90 دقیقه

دکتر ریاحی فرهنگ یار هفت کوچه از اصفهان

صحبت های دکتر ریاحی، از اساتید محترم دانشگاه اصفهان و فرهنگ یار برنامه هفت کوچه درباره مشورت

شما هم می توانید فرهنگ یار برنامه هفت کوچه رادیو فرهنگ باشید. این برنامه را روزهای شنبه،دوشنبه،پنج شنبه و جمعه هر هفته ساعت09:00 از رادیو فرهنگ بشنوید و برای فرهنگ یار شدن با برنامه تماس بگیرید یا پیامک بدهید.

1399/09/11
|
15:23
دسترسی سریع
هفت کوچه