هفت كوچه شنبه،دوشنبه،پنج شنبه و جمعه از ساعت 09:00 به مدت حدود 90 دقیقه

درباره ی همایش هزاره ی شیخ جام و شخصیت شیخ احمد جام

گفت و گو با دكتر علیرضا قیامتی دبیر علمی همایش شیخ جام در برنامه هفت كوچه

1401/04/21
|
09:03
دسترسی سریع
هفت كوچه