پشت صحنه برنامه در مسیر پیشرفت

تهیه كننده مریم مقدسی
گوینده فاطمه اسحاق تبار
كارشناس مجری: رضا فرخی

1401/08/30
|
13:37

كارشناسان: دكتر مهدی زاده سرپرست حوزه آداب و مهارت های زندگی در سازمان پژوهش آموزش و پرورش هادی البرزی پژوهشگر سواد رسانه ای دكتر محمد انتظاری عضو شورای عالی فضای مجازی

دسترسی سریع