هفت كوچه شنبه دو شنبه پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 90 دقیقه

"پاییز "در”هفت كوچه" رادیو فرهنگ

فرهنگیاران برنامه «هفت كوچه » رادیو فرهنگ امروز شنبه16مهرماه به موضوع "پاییز در فرهنگ مردم" می پردازند

1401/07/16
|
10:22

برنامه « هفت كوچه» امروز به بررسی فصل پاییز و آداب و رسوم مرتبط با ان و تاثیر ان در زندگی و فرهنگ مردم و جایگاه پاییز نزد مردم اختصاص یافته است .در فرهنگ كهن ایران زمین كه به هر بهانه ای جشن برپا می كرده اند؛ در پاییز جشنهای مهرگان، آبانگان و آذرگان برگزار می شده.این جشن های ملی و اسطوره ای كه هر یك به مناسبت و با انگیزه ای خاص و براساس یك داستان اسطوره وار جاودانه پاس داشته می شدند، همراه با نمادها و مناسكی كه بدان روز و بدان جشن، هویت و ماهیت مشخصی می بخشید همراه بودند آغاز فصل تازه، زمان برداشت محصول، بهار طبیعت، پاسداشت زمین و مادر و داستان های اسطوره ای ریشه دار بازمانده از پیشدادیان و كیانیان و غیره هر كدام انگیزه ای برای جشنی تازه بودفصل پاییز در نزد مردم و شاعران ‌‌و‌نویسندگان جایگاه ویژه ای دارد كه گاه به پادشاه فصل ها ، فصل عاشقان و رنگ رنگ طبیعت از آن یاد می شود كه در این برنامه به طور ویژه به این جایگاه و‌رسوم پاییزی پرداخته می شود.علاقه مندان می توانند هفت كوچه را هرروز ساعت 9:00 به تهیه كنندگی سیدهادی موسوی نژاد از گروه جامعه رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106مگاهرتز و موج ای ام ردیف585 كیلوهرتز بشنوند.

دسترسی سریع
هفت كوچه