هفت كوچه شنبه دو شنبه پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 90 دقیقه

نگاهی به جایگاه آسیاب در فرهنگ مردم در هفت كوچه

برنامه هفت كوچه شنبه یكم مرداد با موضوع آسیاب در فرهنگ مردم از رادیو فرهنگ پخش می شود .

1401/05/01
|
09:39

در برنامه هفت كوچه رادیو فرهنگ جایگاه آسیاب در فرهنگ مردم بررسی می شود.
آسیاب وسیله ای است كه بعضی از مواد غذایی را به صورت پودر و آرد در می آوردو‌ انواع مختلفی دارد كه در این برنامه‌ به آن اشاره ای گذرا می شود.
در هفت كوچه كه به معرفی فرهنگ عامه اختصاص دارد ، مثل ها و‌متل ها و اشعار و‌استعاره ها و جایگاه مردمی آسیاب بیان می شود.
برنامه هفت كوچه به تهیه كنندگی هادی موسوی نژاد و اجرای سكینه ارجمندی و هنرمندی عباس محبی و منوچهر آذری ساعت 9:00روی موج اف ام ردیف 106 و ای ام ردیف 585 پخش می شود.

دسترسی سریع
هفت كوچه