هفت كوچه شنبه دو شنبه پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 90 دقیقه

نقش و جایگاه هنر و هنرمندان در فرهنگ مردم

برنامه هفت كوچه پنج شنبه 2 شهریور، با موضوع نقش و جایگاه هنر و هنرمندان در فرهنگ مردم پخش می شود

1396/06/01
|
10:00

برنامه هفت كوچه كه شنبه ، دوشنبه ، پنج شنبه و جمعه از رادیو فرهنگ ساعت 8:30 صبح به طور زنده پخش می شود به بررسی فرهنگ مردم ایران زمین و فرهنگ اقوام ایرانی اختصاص دارد.

هنرمند سنتی جایگاه خاصی در جامعه داشت و اكثر مردم اورا میشناختند و برایش احترام خاصی قائل بودند. خطاطان ، نقاشان سفالگران و معماران هركدام جایگاه خاص خود را داشتند و این به سه دلیل بود: یكی فرهنگ و نگاه مردم به مقوله ی هنر ، دوم دسترسی محدود و كنترل شده به آن و دیگری تعداد كم هنرمندان به نسبت جامعه.
این عوامل سبب میشد كه هنرمند علی رغم ارتباط محدود و كمتر با جامعه،شاًن خود را حفظ نموده و بتواند هنر خود را به خوبی به جامعه عرضه كند.ارزش كتابهای خطی،لوحه های خط نوشته ی اساتید و نقاشی های این دوره و معماری هماهنگ و موزون بافت های قدیمی شهرها به خوبی نمایانگر این مدعاست. دكتر محمدرضا حسن بیگی كارشناس فرهنگ مردم در این برنامه درباره نقش و جایگاه هنر و هنرمندان در فرهنگ مردم ایران از گذشته تا حال صحبت می كند.


برنامه هفت كوچه از گروه جامعه به تهیه كنندگی پرویز جمالی و اجرای وجیهه حسینیان روی موج اف ام ردیف 106 و ای ام ردیف 585 پخش می شود.

دسترسی سریع
هفت كوچه