هفت كوچه شنبه دو شنبه پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 90 دقیقه

گذری در هفت كوچه رادیو فرهنگ بر مهربانی و مهر ورزی در فرهنگ مردم

فرهنگیاران در برنامه «هفت كوچه» چهارشنبه 18 خرداد موضوع مهرورزی در فرهنگ مردم را بررسی می كنند.

1401/03/18
|
09:16

« هفت كوچه» برنامه‌ ای از گروه جامعه رادیو فرهنگ است كه به معرفی فرهنگ مردم اختصاص دارد در این برنامه گذری بر نگاه مردم به مهرورزی و جایگاه مهربانی كردن در فرهنگ مردم كشورمان می شود.
مهربانی و محبت ورزیدن، مایه قوام و برپایی جامعه انسانی است و بدون مهربانی، نظام اجتماع بشری، سرد و بی روح و زیبایی های زندگی به كام انسان تلخ و بی معناست و مدرك ایران از دیرباز به مهربانی كردن شهره بوده اند.
برنامه هفت كوچه به تهیه كنندگی هادی موسوی نژاد و اجرای سكینه ارجمندی ساعت 9:00روی موج اف ام ردیف 106 و ای ام ردیف 585 پخش می شود.

دسترسی سریع
هفت كوچه