هفت كوچه شنبه دو شنبه پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 90 دقیقه

هفت كوچه بررسی می كند،جایگاه و نقش زبان های قومی و محلی در فرهنگ مردم

برنامه «هفت كوچه» شنبه 7 خرداد با موضوع جایگاه و نقش زبان های قومی و محلی در فرهنگ مردم از رادیو فرهنگ پخش می شود.

1401/03/07
|
09:49

« هفت كوچه» برنامه‌ ای از گروه جامعه رادیو فرهنگ است كه به معرفی فرهنگ مردم اختصاص دارد در این برنامه جایگاه و نقش زبان های قومی و محلی در فرهنگ مردم مورد بررسی قرار می گیرد .
هویت دارای اقسام قومی ، ملی ، زبانی و دینی است و پرداختن به زبان ، نیازمند توجه به تقسیم بندی آن به دو گونه زبان ملی و زبان قومی است.
ایران سرزمینی است با تنوع طبیعی - فرهنگی بسیار بالا كه می توان از آن به نحو مطلوبی در روند توسعه و قدرتمند تر شدنش بهره برد. تكثر زبانها و قومیتها یكی از اشكال این تنوع است كه در این برنامه جایگاه آن در فرهنگ مردم بررسی شده و نقش توجه به آن در هویت بخشی مورد توجه قرار می گیرد.
برنامه هفت كوچه به تهیه كنندگی هادی موسوی نژاد و اجرای سكینه ارجمندی ساعت 9:00روی موج اف ام ردیف 106 و ای ام ردیف 585 پخش می شود.

دسترسی سریع
هفت كوچه