دکتر محمد غلامرضایی: شعر حافظ گلچینی از فرهنگ ایرانی- اسلامی است.

دکتر محمد غلامرضایی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، در ویژه برنامه « شب حافظ، شام دوستی» که بمناسبت 20 مهر، روز بزرگداشت حافظ از رادیو فرهنگ پخش شد، گفت: شعر حافظ گلچینی از ادبِ پیش از حافظ و گلچینی از فرهنگ ایرانی- اسلامی است.

1400/07/24
|
11:03

وی همچنین با اشاره به افزایش اقبال ایرانیان و فارسی زبانان به حافظ در سال‌های اخیر گفت: نمودِ فراوان اوضاع و احوال اجتماعی در غزل حافظ و نگاه حافظ به آنها، و انعکاس عشق مجازی و عرفانی در شعر حافظ، موجب افزایش اقبال فارسی زبانان به حافظ شده است.
وی همچنین شعر حافظ را چندپهلو خواند و گفت: از اشعار حافظ می‌توان معانی و تعابیر مختلفی برگرفت و گویی حافظ به عمد، با بکار بردن ایهام‌ها و ابهام‌ها و واژه های دوپهلو به این قضیه دامن زده است.
امیر نوری، استاد ادبیات دانشگاه، هم در این برنامه حافظ را از بزرگ‌ترین و دانشمندترین شاعران جهان دانست و گفت: هیچ شاعری به اندازه حافظ توانایی شناخت زبان فارسی و استفاده از اینهمه تفکر اسلامی و ایرانی را نداشته است.
وی افزود: حافظ توانایی و تسلط حیرت انگیزه بر زبان فارسی و عربی و فرمایشات پیامبر و قرآن و آنچه خدا در سایر ادیان فرموده است، دارد و آنها را با دقت و صداقت در اشعارش مطرح می‌کند.

دسترسی سریع