تقویت همدلی در بزنگاه های تاریخی

گفتگو با مصطفی محدثی خراسانی شاعر و پژوهشگر ادبیات در برنامه ققنوس

1403/01/29
|
09:09

محدثی در این برنامه در مورد نقش نویسندگان و نخبگان ادبی در زمان بحران های جامعه صحبت كرد و گفت :
یكی از مهمترین عوامل پیشرفت و سعادت جوامع بشری، همدلی و همزبانی است. او در ادامه افزود : ژرف ترین نوع ارتباط را ادبیات در جامعه ایجاد می كند به همین خاطر در شرایط خاص ادبیات می تواند به وحدت ملت كمك كرده و نقشی كلیدی داشته باشد. انسان ها مخلوقاتی اجتماعی هستند و هر آنچه كه به روابط آن ها با سایر افراد كمك كند بسیار حائز اهمیت است. همدلی به عنوان یك فاكتور موثر در بهبود روابط اجتماعی و تبادل احساسات مثبت بین انسان اثرات مختلفی به دنبال دارد. یكی از آثار مهم همدلی بهبود روابط اجتماعی در محیط های خانوادگی و محیط كار است. او در پایان افزود : ادبیات می تواند افق های تازه ای را در شرایط خاص جامعه ایجاد كند . به روایتی دیگر ادبیات ، زبان حال ملت است.

دسترسی سریع