بررسی مدیریت كیفیت و ارزیابی پوشاك در «زرجامه» رادیو فرهنگ

برنامه «زرجامه» روز دوشنبه 27 فروردین، با موضوع مدیریت كیفیت و ارزیابی پوشاك از رادیو فرهنگ پخش می شود.

1403/01/27
|
08:58

كنترل و مدیریت كیفیت پوشاك به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود كه با هدف اطمینان از رعایت استانداردهای كیفی مورد نظر مشتریان و تولیدكنندگان در طراحی، تولید، بسته‌بندی و ارسال پوشاك انجام می‌شود.
در زرجامه این هفته با نگاهی اجمالی به لزوم مدیریت كیفیت مراحل آن بررسی می شود .
در این‌برنامه « حمیرا فراتی» گزارشی در خصوص موضوع برنامه تهیه كرده كه پخش می شود همچنین كتابی مرتبط با موضوع برنامه معرفی خواهد شد.
برنامه «زرجامه» را می توانید دوشنبه هاساعت 20:30 به تهیه كنندگی یلدا احتشامی از شبكه رادیویی فرهنگ بشنوید.

دسترسی سریع