تحقق عدالت" در گرو "انتخاب درست

گفتگو با حسن مجیدی، كارشناس سیاسی

1402/12/09
|
14:25

"حل مشكلات سیاسی و اقتصادی" و "تحقق عدالت" در گرو "انتخاب درست"

حسن مجیدی، كارشناس سیاسی، درگفتگو با برنامه "پویش" رادیو فرهنگ، ایران را تنها "جمهوری اسلامی" در نقشه سیاسی دنیا عنوان كرد و گفت: از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی، بدلیل اینكه جمهوریت ملت، اسلام را برای اداره كشور انتخاب كرد، مورد هجمه بلوك شرق و غرب قرارگرفتیم، اما علیرغم همه این مشكلات، 45مین سال انقلاب را جشن می‌گیریم و علیرغم نارسایی ها، كشور و نظام تا حد زیادی توانسته است، در جهت حفظ استقلال و آزادی خودش تلاش كند و برای رسیدن به عدالت، در مسیر قرارگیرد.
وی با اشاره به مشكلات اقتصادی موجود در جامعه گفت: "احیای تفكر اسلامی" در فضایی كه اردوگاه غرب و شرق آن را بر نمی‌تابند، كار ساده ای نیست و طبیعتاً با مشكلات متعددی مواجه خواهدشد، ولی علیرغم همه این دشمنی‌ها، ما تاحد زیادی به اهدافی چون "استقلال" و "نقش موثر مردم در تعیین مسیر كشور" دست یافته ایم و در زمینه "محرومیت زدایی" نیز پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است، اما بسیاری از انتظارات بحق مردم؛ چون رفع تورم و بیكاری و مشكلات اقتصادی، هنوز پاسخ شایسته نگرفته، و ما راه درازی درپیش داریم.
مجیدی با تاكیدبر اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در جمهوری اسلامی ایران، دولت اقتدار و اختیارات خود را دارد و نمایندگان مجلس هستند كه با تصویب قوانین، مسیر حركت دولت و اولویتبندی های دولت را مشخص می‌كنند.
وی وضعیت اقتصادی كشور را محصول مجموعه‌ای از تلاش‌ها و اقدامات و برنامه‌های مسئولین در حداقل یك دهه‌ اخیر دانست و گفت: میزان اختیارات، و اقتدار رئیس جمهور و مسیری كه انتخاب می‌كند، و نمایندگان مجلس می‌تواند در بهبود شرایط موثر باشد؛ بطور مثال مجلس قبل با وجود اینكه با اولویتهای دولت وقت، چندان منطبق نبود، اما توانست موفقیت‌هایی بدست آورد. امروز هم مردم از یكسو با انتخاب نماینده ها و جریانهایی كه میتوانند درجهت كاهش فاصله طبقاتی، كاهش رانتخواری، كاهش فساد، و كاهش بیكاری موثر باشند، و ازسوی دیگر، با ایجاد برنامه هایی كه بتواند گلوگاه‌های اصلی اقتصاد كشور را باز كند، و منابع كشور را آنقدر تجهیز و آزاد كند كه دست دولت و مسؤلین برای "تحقق عدالت" بازتر باشد، می توانند در "تحقق عدالت" و گشایش های اقتصادی نقش موثر داشته باشند. قطعا بین نامزدها جریان ها و افرادی هستند كه با این ایده ها تطابق داشته و برنامه‌هایشان با این اهداف هم راستا باشد.
مجیدی همچنین مسائل اقتصادی و سیاسی را در پیوند باهم دانست و گفت: حل مسائل اقتصادی و سیاسی و "تحقق عدالت" در جامعه منوط به این است كه منابع در كشور تقویت شود، كه دست دولت باز باشد، تا بتواند با بهره گیری از این منابع، و درجهت سرمایه‌گذاری و توزیع بهتر، از آنها استفاده كند، درواقع باید بگونه‌ای عمل شود، كه كمك كند كه بعضی از پول‌های بلوكه شده، آزاد شود. قطعا رسیدن به عدالت، به زنجیره‌ای از اقدامات بستگی دارد كه همه اینها می‌طلبد همه دست‌اندركاران، برنامه منسجم داشته باشند، نه صرفاً هدف مشترك.

دسترسی سریع