اندر حكایت "تایید صلاحیت ها"

گفتگو با علیرضا اسلامی تحلیلگر مسائل سیاسی

1402/12/09
|
12:15

علیرضا اسلامی، تحلیلگر سیاسی، درگفتگو با برنامه "سرزمین من" رادیو فرهنگ با اشاره به موضوع "تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات" گفت: "تایید صلاحیتها" به معنای همسطح بودنتوانایی و قابلیت و شأن همه نامزدها نیست، بلكه به معنی آن‌ است كه این افرار واجدشرایط نامزدی برای مجلس هستند و مردم باید از بین آنها، به فرد اصلح رأی دهند.
وی تشریح كرد: "تایید صلاحیتها" مانند آن است كه وزارت گواهی و پروانه و مجوز مطب و كار را به پزشكان میدهد، اما درنهایت مردم با مشورت یا تحقیق به یك پزشك مراجعه میكنند و یا ازمیان مهندسان و تعمیركاران، فرد خاصی را انتخاب میكنند تا كار ساخت و ساز و یا تعمیرات خود را به او بسپارند.

دسترسی سریع