جریان شناسی سینمای ملی

گفتگو با حمید عبدالحسینی منتقد سینما در برنامه هفت اقلیم

1402/12/05
|
09:58

عبدالحسینی در این برنامه در مورد سینمای خاخلاقی و فرهنگی صحبت كرد و گفت : فیلمی كه بتواند آینه تمام نمای هویت ما باشد، فیلمی ملی و گاهی دینی است. او درادامه گفت : بسیاری از فیلم های دفاع مقدس و درام های اجتماعی ما در زمره سینمای ملی می گنجد. در ساخت فیلمی كه در جا متعلق به سینمای ملی به حساب بیاید و در واقع دارای انگاره‌های این نوع سینما باشد نمی‌توان استاندارهایی را تعیین كرد و یا یك جدول خاص را تدوین نمود، اما ارائه همین آداب و رسوم و هم چنین ورود مقوله دین به داستان اصلی و یا داستانك‌های فرعی را شاید بتوانیم جزو لاینفك این نوع سینما بدانیم. عبدالحسینی در ادامه در مورد وسعت مفاهیم اخلاقی صحبت كرد و گفت : فیلم ها باید حاوی موقیت‌های كلیدی‌ای باشد كه قابلیت ارجاع به جایی به غیر از ایران را نداشته باشند، به طوری كه به اعتبار همین موقعیت‌ها‌، كلیت ایرانی را بنا و در آثار متعكس كنیم.

دسترسی سریع