یك قرن جلال

گفتگو با محمد محمودی دبیر اجرایی جشنواره جلال

1402/09/13
|
12:01

محمودی در این برنامه در مورد جایزه ادبی جلال صحبت كرد و گفت:

این جایزه با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1387 نخستین دوره خود را در سالروز تولد آل‌احمد برگزار كرد، اما آئین‌نامه ابلاغی این شورا درباره زمان برگزاری اختتامیه آن، هر سال با تأخیر اجرایی می‌شود.
محمودی در ادامه گفت: جایزه ادبی جلال آل احمد باید به آرمان و نام جلال آل احمد پایبند و در فضای فرهنگی و فكری انقلاب اسلامی ایران قابل دفاع باشد.هزار و 890 اثر در چهار گروه «رمان و داستان بلند»، «مجموعه داستان كوتاه»، «مستندنگاری» و «نقد ادبی» از سوی 953 ناشر به این دوره از جایزه ادبی جلال آل احمد ارسال شده است. در شهریور و مهر ماه نیز طبقه‌بندی آثار ارسالی به دبیرخانه انجام شد.

وی به مقایسه آثار ارسالی شانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد نسبت به دوره پانزدهم این جشنواره پرداخت و گفت: در گروه «رمان و داستان بلند» هزار و 471 اثر ارسال شد كه نسبت به دوره گذشته 37 اثر كاهش داشته است. در گروه «مجموعه داستان كوتاه» 443 اثر ارسال شد كه نسبت به دوره گذشته با افزایش 42 اثری روبه رو شد. در گروه «مستندنگاری» نیز 893 اثر به دبیرخانه رسید كه در مقایسه با 690 اثر ارسالی در سال گذشته شاهد افزایش 203 اثر هستیم. در گروه «نقد ادبی» 83 اثر به دبیرخانه ارسال شده است. در حالی كه سال گذشته در این گروه 77 اثر ارسال شده بود.

دسترسی سریع