گردشگری این سوی مرزها

گفتگو با دكتر میرزایی در برنامه هفت اقلیم

1402/09/13
|
12:00

میرزایی در این برنامه در مورد ظرفیت های گردشگری مناطق مرزی صحبت كرد و گفت:

قرن حاضر را به سادگی می توان قرن توسعه مبتنی بر گردشگری نامید. چرا كه امكانات و تسهیلات، همچنین مسائل و چالشها (شهرنشینی، افزایش افسردگی و غیره) رو به افزایش در جوامع انسانی نیازهای جدیدی را برای آن فراهم آورده است كه در راس آنها ایجاد جریان انسانی با عنوان گردشگری است. در كنار گردشگری در انواع مختلف كه روند رو به توسعه ای را طی میكند شاید نوع جدیدی از گردشگری به تدریج جایی را برای خود در حال دست و پا كردن است و ان هم گردشگری با چاشنی ریسك و هیجان ناشی است. از جمله فضاهایی كه این شرایط را به سادگی در اختیار گردشگران قرار می دهد فضاهای ناشناخته و بكر نظیر مناطق مرزی است. این مناطق دارای ظرفیت ها و چالشهایی جهت جذب گردشگر می باشند. كه با افزایش این نوع از گردشگری یعنی گردشگری با چاشنی ریسك و هیجان زمینه برای افزایش گردشگری در مناطق مرزی نیز تا حد قابل توجهی افزایش پیدا می كند. در این میان جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن مرزهای طولانی و تعدد همسایگان دارای مناطق مرزی گسترده ای است كه ظرفیت­های ویژه ای را در اختیار جهت توسعه گردشگری قرار می دهند. میرزایی در ادامه در مورد قابلیت مناطق مرزی به ویژه حوزه خلیج فارس صحبت كرد و گفت:

با توجه به گستردگی و اهمیت مرزهای ایران در خلیج فارس ضرورت دارد كه ساماندهی فضای مرزی ایران در این منطقه از لحاظ گردشگری مورد بررسی قرار گیرد.

او در پایان در مورد وجه اقتصادی مناطق آزاد صحبت كرد و گفت: تجارت و مبادله كالا و انسان موتور رشد و توسعه كشورهاست و كشورهای درحال‌توسعه برای پیشرفت لازم است به دنبال حضوری جدی‌تر در تجارت جهانی باشند. از جمله روش‌های نقش‌آفرینی در تجارت جهانی، گسترش مبادلات بین مناطق مرزی است.

دسترسی سریع