بررسی «دفاع مقدس در ادب فارسی» در برنامه «ققنوس»

عزیزآذین فر: ادبیات دفاع مقدس تاثیر بسزایی در ادبیات و شعر معاصر داشته است.

1402/07/08
|
10:51

عزیز آذین فر، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات، درگفتگو با برنامه «ققنوس» ادبیات دفاع مقدس را زیرمجموعه «ادبیات پایداری» دانست و گفت: ادبیات دفاع مقدس توانسته تاثیر بسزایی در ادبیات و شعر معاصر داشته باشد تا آنجاكه شاخه جدیدی را به ادبیات اضافه كند، كه بسیار تاثیرگذار، جنبش آفرین و دعوت كننده بوده است.
وی همچنین تاكید كرد: برای واكاوی و رصد دامنه دفاع مقدس در ادب فارسی، باید از فردوسی كبیر شروع كنیم، اما در سال‌های اخیر، «دفاع مقدس» بیشتر یادآور 8 سال دفاع مقدس است، كه گرچه از لحاظ زمانی 8 سال بود اما ادبیات دفاع مقدس حدود ١4سال(١٣5٩تا١٣٧٣) در جریان بود و جریان‌سازی كرده است. و دارای ژانرهای مختلفی چون: خاطره نگاری، داستان سرایی، شعر، نثر ادبی، ترانه و سرود، و حتی وصیت‌نامه‌های شهدا است.
وی همچنین در بخش دیگری از صحبتهایش، به نقل از «رضا اسماعیلی»، شاعر معاصر گفت: برای بالندگی و باروری ادبیات و شعر دفاع مقدس، باورمندی به سه اصل ضروری است:
- نخست اینكه باور داشته باشیم تا بارور شویم؛ یعنی باورمندی شاعران باید بیش از هنرمندی و داستان سرایی و نوشتن باشد.، و هنگام سرایش هم به موضوع توجه كنیم و هم موضعمند باشیم.
- اصل دوم: تنفس در آثار ادبی فاخر و ارجمند دفاع مقدس و نه صرفا خوانش این آثار
- و اصل سوم: رفع ابهام و تشكیكهای احتمالی در این حوزه برای نسل جوان.

دسترسی سریع