محیط زیست در آیینه كتاب

گفتگو با زهرا موسوی نویسنده در برنامه كتاب فرهنگ

1402/03/17
|
15:24

موسوی در این برنامه در مورد اهمیت پیدا كردن محیط زیست در افكار عمومی طی سال های اخیر صحبت كرد و گفت : دغدغه همیشگی من محیط زیست و نگارش آثاری با این محوریت بوده است. من سعی می كنم در آثارم انسان هایی را خلق كنم كه مدام در حال چالش با محیط زیست هستند. او در ادامه افزود : اگرچه شخصیت آثار من كودكان هستند اما در اصل موقعیتی جهان شمول دارد كه هدفش انسانیت می باشد. موسوی در ادامه گفت :
كتاب بهترین هدیه برای امنت گذاشتن شیوه ی درست زندگی به نسل های آینده است. لذا به همین خاطر من كودكان را محور شخصیت های داستانم قرار دادم چرا كه معتقدم آموزش باید از این نسل شروع شود و در اختیار آیندگان قرار گیرد. موسوی در پایان در مورد یكی از آثار خود صحبت كرد و گفت : زهرا موسوی در كتاب «آسمان» گله‌های زمین را درباره دودهای زیادی كه تولید می‌شود و به آسمان می‌رود برای مخاطبان روایت می‌كند.
این شاعر در كتاب «دریا» گریزی می‌زند به مسئله آلودگی دریا و سواحل با نفت و زباله، مرگ ماهی‌ها و خشك‌شدن دریاچه‌ها.
كتاب «حیوانات» از شكار می‌گوید و اذیت‌وآزار و آسیبی كه شكارچیان به طبیعت وارد می‌كنند؛ با شكار روباه و گوزن زرد و دُرنای زیبا.
و در جلد بعدی كه به موضوع «آلودگی صوتی» اختصاص دارد شعرهایی درباره پرسروصداشدن خیابان‌ها با بوق ماشین‌ها و شهرها با صدای تیر و تفنگ می‌خوانیم.

دسترسی سریع