سواد رسانه ای، نیاز اساسی جوامع

دكتر جاویدنیا: نبود "بستر سواد رسانه‌ای" و نبود "مجرای اطلاع رسانی برای مخاطب" از مشكلات اصلی حوزه سواد رسانه‌ای است.

1401/09/09
|
08:04

دكتر جواد جاویدنیا، قاضی دادگستری و پژوهشگر سواد رسانه‌ای، در گفتگو با برنامه "در مسیر پیشرفت" رادیو فرهنگ با موضوع "سواد رسانه ای، نیاز اساسی جوامع" گفت: "نبود بستر سواد رسانه ای" و نبود "مجرای اطلاع رسانی برای مخاطب" از مشكلات اصلی حوزه سواد رسانه‌ای است.
وی تصریح كرد: در راستای آموزش سواد رسانه‌ای، فضای مجازی خود بستر آموزش قرار می گیرد، كه از اختیار ما خارج است و باید هوشیار باشیم كه به اشتباه دانش‌آموزان و كاربران را به سمت فضاهایی كه در اختیار دشمنان است سوق ندهیم.
وی همچنین طولانی بودن فرایند تولید تا تدریس محتوا را از دیگر مشكلات آموزش سواد رسانه ای عنوان كرد و گفت: طولانی بودن فرایند تولید تا تدریس محتوا، كتاب ها و موادآموزشی موجب قدیمی شدن این منابع و ضرورت بروز رسانی انها می‌شود.
وی همچنین نبود معلمان و آموزشیاران متبحر و متخصص برای تدریس سواد رسانه ای را از دیگر چالش‌های پیش‌رو عنوان كرد.
وی همچنین با تاكید بر ضرورت آموزش سواد رسانه گفت: قطعاً آموزش سواد رسانه‌ای از سنین خاص و پایین، و با منشأ و منبع مشخص، می تواند بسیار موثر باشد، اما سواد رسانه‌ای به تنهایی موثر نیست؛ در واقع مشكل اساسی این است كه مسئولان رسانه‌ای كشور، خودشان با ضعف سواد رسانه ای مواجه هستند؛ به گونه‌ای كه افراد در واقع غرق در فضای مجازی شده اند و برای آموزش سواد رسانی ابتدا باید آنها را از غرق شدگی نجات دهیم.
وی با تاكید بر رابطه معكوس سواد رسانه‌ای و میزان جرائم(سایبری) گفت: هرچه سواد رسانه ای افراد افزایش یابد، میزان جرایم سایبری كاهش خواهد داشت، چنانكه در پی اتفاقات اخیر و محدود شدن واتساپ و اینستاگرام، آمار جرائم ما موقتاً كاهش یافت.

دسترسی سریع