جشنواره بین المللی خوارزمی

پاتریك رینگنبرگ: شناخت درست از ایران، عامل حفظ و تقویت هویت ایرانی است.

1401/06/27
|
07:47

دكتر پاتریك رینگنبرگ، پژوهشگر سوئیسی و برگزیده جشنواره بین المللی خوارزمی و استاد دانشگاه لوزان، در حاشیه «دومین نشست بنیاد ایران شناسی» با موضوع
«چگونه ایران شناس باشیم»گفت: شناخت درست از ایران، عامل حفظ و تقویت هویت ایرانی است.
وی همچنین با تاكید بر تاثیر ایرانشناسی در حفظ فرهنگ و هویت ملی افزود: ایرانشناسی كمك میكند به دور از پیش داوری های ایدئولوژیك و سیاسی، شناخت بهتری از خود داشته باشیم و این شناخت ِبهتر و دقیق تر، به ما كمك می كند در فرایند جهانی شدن، فرهنگ و هویتمان حفظ و تقویت شود.

دسترسی سریع