آینده نگری امام موسی صدر

علی اكبر صالحی: «امام موسی صدر» معتقد بود قرن 21 باید قرن قرابت و نزدیكی ادیان باشد.

1401/06/09
|
15:24

علی اكبر صالحی، وزیر اسبق وزارت خارجه، در ویژه برنامه «عزیز گمشده» رادیو فرهنگ گفت: «امام موسی صدر» آینده را میدید و معتقد بود قرن 21 باید قرن قرابت و نزدیكی ادیان باشد.
وی با اشاره به توان آینده نگری «امام موسی صدر» گفت:«امام موسی صدر» آینده را میدید و این قابلیت را هركسی ندارد و به همین دلیل از آن دوران و آدم‌ها تنها یكی «امام موسی صدر» میشود، كسی كه در اواسط قرن 20 نگاه به قرن 21 داشت و د. صحبتهای اشاره میكرد كه قرن 21 باید قرنی باشد كه ادیان و باورها به هم نزدیك باشند و لذا باید مشتركات اینها را جمع كنیم و انسان‌ها را به هم نزدیك كنیم و از جنگ و جدال‌ها دور كنیم.
وی افزود: دغدغه و تلاش «امام موسی صدر» این بود كه قرن 21 جامعه ای داشته باشیم كه اگر آرمانی نیست حداقل درجهت آرمان‌های یك جامعه انسانی حركت كند.، و حداقل جهت را پیدا كند.
وی افزود: در راستای همین دغدغه و هدف ایشان برای آماده سازی قرن 21، لبنان را بعنوان یك پایگاه نمونه برای خود برگزید؛ چون لبنان نمادی از جهان با آرإ و طوایف گوناگون بود و «امام موسی صدر» میخواست پیاده سازی اندیشه و نگاه و رویكردش را در جامعه كوچك لبنان بیازماید كه اگر چنین بشود میتوانست آنرا برای جامعه جهانی بسط بدهد.

دسترسی سریع