وحدت آفرینی و تمركز بر مشتركات طوایف گوناگون لبنان

علی اكبر صالحی: رویكرد «امام موسی صدر» در لبنان، وحدت آفرینی و تمركز بر مشتركات طوایف گوناگون لبنان بود.

1401/06/07
|
14:06

علی اكبر صالحی، وزیر اسبق وزارت امور خارجه، در ویژه برنامه «عزیز گمشده» از رادیو فرهنگ گفت: رویكرد «امام موسی صدر» در لبنان، وحدت آفرینی و تمركز بر مشتركات طوایف گوناگون لبنان بود.
وی افزود: «امام موسی صدر» همواره در جهت وحدت بخشیدن به طوایف گوناگون لبنان بود و تمام همش این بود كه این طوایف گوناگون، روی مشتركاتشان سرمایه گزاری كنند، نه اینكه بر سر موارد افتراقشان با هم جدال كنند.
وی همچنین با اشاره به آیه قرآن «قل تعالی الی كلمه سواء بیننا و بینكم» گفت: «امام موسی صدر» با تمركز روی مساله پرستش خدای تعالی، كه نقطه اشتراك اسلام و مسیحیت است، و با توجه و تاكید بر همین آیه قرآن كریم و با این روش، علیرقم اینكه هر طایفه ای شیخ خود را داشت توانست «شیخ الشیوخ» شود؛ یعنی تمام شیوخ طوایف گوناگون زیر پرچم «امام موسی صدر» حركت می‌كردند و این خیلی مهم است.
وی افزود: بعنوان نمونه سال 1967 جنگ اعراب و اسرائیل بود و ما در لبنان بودیم، بعد از یك هفته جنگ مغلوبه شدم وضع آشفته ای در جهان عرب و اسلام پیش آمد، خیلی ها سعی كردند اعلام همبستگی با مصر كنند، از اینرو تعطیلی اعلام كردند، اما كسی تبعیت نكرد تا اینكه «امام موسی صدر» برای همبستگی با مصر و اعراب، تاریخی را در لبنان تعطیلی اعلام كرد و خیلی عجیب بود كه تمام لبنان تعطیل شد؛ یعنی «امام موسی صدر» شیخ همه بود، و به همان میزان كه شیعیان و اهل سنت «امام موسی صدر» را دوست داشتند مسیحیان هم ایشان را دوست داشتند.

دسترسی سریع