سالروز ربوده شدن «امام موسی صدر»

حوراء صدر: مسأله گفتگو، تقریب، وحدت و عیش مشترك پیروان ادیان، اعتقاد درونی «امام موسی صدر» بود.

1401/06/07
|
14:05

حوراء صدر، دختر امام موسی صدر، در گفتگو با ویژه برنامه سالروز ربوده شدن «امام موسی صدر» در رادیو فرهنگ گفت: مسأله گفتگو، تقریب، وحدت و عیش مشترك پیروان ادیان، اعتقاد درونی «امام موسی صدر» بود.
وی با ذكر خاطره ای از «امام موسی صدر» گفت: روزی از پدر درخصوص تفاوت ادیان و مذاهب و پیروانشان پرسیدم، و ایشان با اشاره به آیه قرآن كریم( ان الذین آمنوا و الذین هادوا و النصارا من آمن بالله و آلیوم الاخر، فلاخوف علیهم و لاهم یحزنون) گفت؛ هركس به اعتقادی ایمان به خدا داشته باشد، نباید از بعد نگران باشد، و ایشان این جواب را به دخترش گفت، و نه در ملإ عام و سخنرانی و ... و این نشانگر اعتقاد عمیق ایشان به این است كه ادیان یكی هستند و نشانگر آن است كه ایشان درباره گفتگو و تقریب ادیان، و وحدت و عیش مشترك پیروان ادیان اعتقاد درونی داشت و نه تظاهر، به همین علت هم در این زمینه موفق شد و توانست با همه ادیان و مذاهب ارتباط برقرار كند و حتی مسیحی ها هم عاشق ایشان بودند.

دسترسی سریع