جایگاه علم در نگاه «امام موسی صدر»

مهدی فرخیان: در نگاه «امام موسی صدر»، علم، یكی از راههایی است كه می تواند انسان را به مقام «خلیفه الله» برساند.

1401/06/07
|
14:05

مهدی فرخیان، نویسنده و پژوهشگر و مترجم آثار «امام موسی صدر» در گفتگو با ویژه برنامه «سالروز ربوده شدن امام موسی صدر» گفت: در نگاه «امام موسی صدر»، علم، یكی از راههایی است كه می تواند انسان را به مقام «خلیفه الله» برساند.
وی افزود: در نگاه «امام موسی صدر»، علم است كه انسان را خلیفه الله میكند و راه تحقق مقام «خلیفه الله» ی انسان، علم است. و این نگاه را بارها در صحبتها و سخنرانی هایش بروز داده است مثلا در یكی از سخنرانی هایش با موضوع «رابطه دین و علم» علم را بسیار تكریم كرد و باز در جای دیگر درپی دریافت جایزه یكی از دانش اموزان، «امام موسی صدر» درباره علم و اهمیت علم آنهم علم تجربی و ساینس صحبت كرد، این فوق العاده و جالب توجه است.
وی افزود: در عمل هم همین گونه بود و خودش در دبیرستان‌ها و هنرستانها تلاش میكرد و میكوشید برای شیعیان بویژه دختران مدرسه سازی كند و تلاش بسیار كرد تا لبنانی‌ها در دانشگاه‌های اروپا و جهان بورس بگیرند و تحصیل كنند.

دسترسی سریع