بررسی راهكارهای پرورش «هوش معنوی» در كودك در برنامه «خشت اول»

راهكارهای پرورش «هوش معنوی» در كودك در برنامه «خشت اول» طرح و بررسی شد.

1401/02/25
|
15:46

دكتر ابوطالب سعادتی، روانشناس، در برنامه "خشت اول" ، «هوش معنوی» را توانایی درك آموزه های یاد گرفته شده و آموزش داده نشده و توانایی اولویت بندی آنها تعریف كرد و گفت: مطالعات نشان داده كه معنویت بر كیفیت زندگی اثر می گذارد به شرطی كه درك قوی و خود ساخته ای از آن داشته باشیم و با میزان درك خودمان این اصول را فهمیده باشیم.
وی افزود: برای پرورش هوش معنوی در كودك باید مفاهیم اصلی دینی را در قالب های ساده مثل داستان و ضرب المثل و فیلم به صورت جذاب برای كودكان آموزش دهیم و اجازه دهیم آنها خودشان درك كننده و احساس اجبار و تحمیل نداشته باشند و اگر به كودك فرصت دهیم با تحلیل و درك عمیق و تجربیات خودشان، باورهای خودشان را بسازند قطعاً این باورها، قوی خواهند بود.
وی افزود: اگر افراد به این باور قوی برسند، در حوزه های مختلف، به بلوغ می رسند؛مثلاً به بلوغ هیجانی، بلوغ اجتماعی، بلوغ فرهنگی، و یا حتی بلوغ مالی.
وی همچنین شجاعت، جرآت و قدرت ریسك زیاد را از ویژگی‌های كسی دانست كه به بلوغ معنوی رسیده است و افزود: چنین افرادی همواره یك قدرت الهی و قوی را ناظر و پشتیبان خود می‌دانند از اینرو با خیال نسبتاً راحت‌تری ریسك می كنند و معمولا هم به موفقیت‌هایی میرسند.
وی افزود: آنها كه هوش معنوی دارند در زندگی به تله های مختلفی مثل تله های هیجانی یا تله های مالی نمی‌افتند و از بعد اجتماعی هم بلوغ معنوی، مانع بروز رفتارهای پرخطر اجتماعی می‌شود؛ كه تله ها اگر انسان را از زندگی باز ندارند از زندگی سالم، موفق و شاد محروم می كنند.
وی افزود: برای ایجاد «هوش معنوی» در كودكان باید در خصوص وقایع، مسائل و افراد با كودك گفتگو كرد و او را غیر مستقیم وادار به تفكر، تحلیل مسائل و وقایع كنیم و به جای این كه مستقیماً درباره بد یا خوبی یك رفتار یا موضوعی قضاوت كنیم و رای قطعی بگوییم، باید كودك را از طریق گفتگو مجبور به تحلیل مسائل كنیم و نظرش را راجع به مسائل بخواهیم و به او آزادی در اندیشه و فكر و بیان بدهیم و در طولانی مدت، نتیجه این آموزش غیر مستقیم را توقع داشته باشیم.

دسترسی سریع