معرفی كتاب «بخت خواندن» در برنامه «كتاب بان»

كتاب «بخت خواندن» اثر «دنیل پنك»، « مارسل پروست» و «ناتالی ساروت» ترجمه «فرزانه سكوتی» از سوی نشر «لوگوس» راهی بازار نشر شد.

1401/02/25
|
15:46

فرزانه سكوتی، مترجم، در گفتگو با برنامه «كتاب بان» گفت: كتاب «بخت خواندن» گزیده ای از آثار نویسندگان مطرحی است كه در آثارشان از تجربهء كتاب خواندن و مطالعه،سخن گفته اند و بخش‌هایی كه راوی داستان، از كتاب خواندن و مطالعه گفته است انتخاب شده است.
وی افزود: در این كتابِ سبك و كم حجم، آثار 15 نویسنده از سراسر جهان جمع شده است و همه شخصیتها و راوی ها از تجربهء خودشان با كتاب و رفتاری كه با كتاب داشته اند و تاثیری كه كتاب در زندگی شان داشته است سخن میگویند.
وی افزود: این كتاب با درونمایه و رویكردی كه نسبت به مطالعه و كتاب خواندن دارد، می‌تواند راهگشای متولیان كتاب و كتابخوانی و مروجان كتاب در كشور باشد.

دسترسی سریع