هزاره ادب پارسی شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 23:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

هزاره ادب پارسي

تاریخ ادبیات ایران به روایت استاد بهروز رضوی (این قسمت کتاب الیاقوت فی علم الکلام )

تاریخ ادبیات ایران به روایت استاد بهروز رضوی (این قسمت کتاب الیاقوت فی علم الکلام )

1400/09/10
|
09:45
دسترسی سریع
هزاره ادب پارسی