هزاره ادب پارسی شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 23:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

هزاره ادب پارسي

تاریخ ادبیات ایران به روایت استاد بهروز رضوی (این قسمت :آشنایی با كتاب حیات النفوس )

تاریخ ادبیات ایران به روایت استاد بهروز رضوی (این قسمت :آشنایی با كتاب حیات النفوس )

1402/11/03
|
09:25
دسترسی سریع
هزاره ادب پارسی