هزاره ادب پارسی شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 23:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

هزاره ادب پارسي

تاریخ ادبیات ایران به روایت استاد بهروز رضوی (این قسمت :ابوسلیمان بناكتی و كتاب تاریخ بناكتی )

تاریخ ادبیات ایران به روایت استاد بهروز رضوی (این قسمت :ابوسلیمان بناكتی و كتاب تاریخ بناكتی )

1402/10/30
|
11:15
دسترسی سریع
هزاره ادب پارسی