هزاره ادب پارسی شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 23:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

هزاره ادب پارسي

تاریخ ادبیات ایران به روایت فاطمه ركنی (این قسمت :سیری در قصاید فخرالدین عراقی)

تاریخ ادبیات ایران به روایت فاطمه ركنی (این قسمت :سیری در قصاید فخرالدین عراقی)

1402/10/23
|
11:10
دسترسی سریع
هزاره ادب پارسی