در قلمرو فرهنگ شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

چرا از میرزا کوچک خان جنگلی به عنوان یکی از اثر گذارترین افراد در تاریخ معاصر یاد می شود؟

گفتگو با دکتر علی ططری استاد دانشگاه و تاریخ پژوهش درباره اینکه چرا از میرزا کوچک خان جنگلی به عنوان یکی از اثر گذارترین افراد در تاریخ معاصر یاد می شود؟ در برنامه در قلمرو فرهنگ

1399/09/12
|
11:23
دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ