در قلمرو فرهنگ شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

ورود دیپلمات های انگلستان به ایران پس از کودتای 28 مرداد

گفتگو با دکتر علی بیگدلی عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی درباره ورود دیپلمات های انگلستان به ایران پس از کودتای 28 مرداد در برنامه در قلمرو فرهنگ

1399/09/04
|
11:08
دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ