در قلمرو فرهنگ شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

چرا سفرنامه در بازسازی تاریخ اجتماعی ایران اهمیت دارد؟

گفتگو با منصور ضابطیان درباره اینکه چرا سفرنامه در بازسازی تاریخ اجتماعی ایران اهمیت دارد؟ در برنامه در قلمرو فرهنگ.

1399/09/01
|
10:33
دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ