در قلمرو فرهنگ شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

آزاد سازی سوسنگرد

گفتگو با امیر سرتیپ دوم بازنشسته رضا رمضانی درباره آزاد سازی سوسنگرد و نقش نیروی هوایی ارتش در برنامه در قلمرو فرهنگ

1399/08/27
|
09:08
دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ