در قلمرو فرهنگ شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

صحبت های دکتر ایمان رضوانی،آینده پژوه درباره ی ستارخان

دکتر ایمان رضوانی،آینده پژوه درباره ی اینکه «چه درسی برای آینده از عملکرد ستارخان باید گرفت» با دانیال معنوی گفت و گو می کند.

چرا نام ستارخان با مفهوم مقاومت در خاطره ی تاریخ نقش بسته است؟

در قلمرو فرهنگ را هر روز ظهر ساعت 12:30 از رادیو فرهنگ بشنوید.

1399/08/26
|
14:23
دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ