در قلمرو فرهنگ شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

فعالیت های سیاسی و اجتماعی دکتر حسین فاطمی در مجلس ملی

گفتگو با دکتر علی ططری دباره فعالیت های سیاسی و اجتماعی دکتر حسین فاطمی در مجلس ملی در برنامه در قلمرو فرهنگ

1399/08/20
|
10:37
دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ