از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

پیشرفتی به وسعت جهان

گفتگو با مهندس ایزدپناه مدیر یك شركت دانش بنیان در حوزه صنایع فضایی و صنایع گاز در برنامه صبح به وقت فرهنگ

1402/08/21
|
12:31
دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ