از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

جایگاه حركت هنرمندان با رویكرد به مسائل مذهبی

گفتگو با دكتر مرتضی گودرزی دیباج نقاش، نویسنده و مدرس دانشگاه در برنامه هفت اقلیم

1401/10/24
|
16:03
دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ