هفت اقلیم شنبه تاجمعه از ساعت 16:00 تا 16:55 به مدت 55 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اقليم

درباره چشم انداز گردشگری در برنامه هفتم توسعه كشور

گفتگو با سید مصطفی فاطمی، مدیركل گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در برنامه هفت اقلیم

1402/08/07
|
10:27
دسترسی سریع
هفت اقلیم