فرزانگان فرهنگ سه شنبه هر هفته از ساعت 16:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

فرزانگان فرهنگ

فرزانگان فرهنگ

دریچه ای به زندگی و آثار مفاخر ایران زمین

شما فرهیخته محترم در این صوت گوشه هایی از کلاس درس دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در دانشگاه تهران را می شنوید.

1396/12/16
|
15:19
دسترسی سریع
فرزانگان فرهنگ