خشت اول جمعه ها از ساعت 14:30 تا 15:15 به مدت 45 دقیقه

رادیو فرهنگ

خشت اول

خشت اول

برنامه ی خشت اول هر جمعه از ساعت 14:30 تا 15:15 این برنامه ی مشاوره محور هر هفته جمعه با حضور كارشناسان به موضوع تربیت اسلامی می پردازد .

بخش ابتدایی گفت و گو با آقای دكتر ساجد یعقوب نژاد (متخصص روانشناس كودك) درباره تربیت جنسی در كودكان (برنامه دوم)

1397/05/06
|
18:44
دسترسی سریع
خشت اول