خشت اول جمعه ها از ساعت 14:30 تا 15:15 به مدت 45 دقیقه

رادیو فرهنگ

خشت اول

خشت اول

برنامه ی خشت اول هر جمعه از ساعت 14:30 تا 15:15 این برنامه ی مشاوره محور هر هفته جمعه با حضور كارشناسان به موضوع تربیت اسلامی می پردازد .

خش ابتدایی گفت و گو با آقای محمد كاظم زاده (روانشناس و استاد دانشگاه) درباره آموزش كودكان و نوجوانان

1397/02/22
|
14:45
دسترسی سریع
خشت اول