صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه ها از ساعت 18:30 به مدت 30دقیقه

گفتگوی علیرضا بهرامی ( کارشناس مجری) با علیرضا طبایی ( پیشکسوت درعرصه شعر و ادبیات) پیرامون اوضاع چاپ و نشر در زمینه شعر و ادبیات

مرتبط با این